Com funcionem?

Color Blau 70x300

ComprensióProcés:
Des del centre concertem una primera visita per orientar o bé diagnosticar. Aquesta primera visita amb els pares/tutors ens serveix per conèixer més profundament el motiu de la demanda i a cada pacient.
Després fem l’exploració, on es passen les proves necessàries per detectar i valorar la dificultat i d’aquesta manera fer un diagnòstic individualitzat que ens permetrà fixar uns objectius.
Per últim fem la devolució a la família per plantejar el pla de treball.

Les sessions:
Les sessions són individuals sempre, de 45 min. en logopèdia i 1h en psicologia.

Com ho fem:
Creant un vincle de complicitat i afavorint un espai còmode per a l’infant i la família. Estem sempre en contínua col·laboració amb la família i en coordinació amb les escoles i altres entitats que formin part o intervinguin en l’entorn del nen o la nena.
L’enfocament de les sessions sempre són sota una base globalitzadora per aconseguir un desenvolupament integral de la persona.

Comments are closed